aktualnie w promocji:
Nazwa: Blender kruszarka 800W ze stali szlachetnej
Opis: R?czny blender firmy CAMRY o mocy 800 W doskonale radzi sobie z ka?dym zadaniem w kuchni dzi?ki b...
Cena: 199 PLN
Zobacz więcej
 - Home

 - Promocje

 - Internet

 - Urz?dzenia fiskalne

 - Komputery

 - Aparaty cyfrowe

 - Obs?uga firm

 - Zakupy na raty

 - Download

 - Serwis

 - Projekty i wdro?enia


Reklama

Strzelec Frysztak

Blog Frysztak

Gmina Frysztak

Promocja: Blender kruszarka 800W ze stali szlachetnej
Blender kruszarka 800W ze stali szlachetnej
R?czny blender firmy CAMRY o mocy 800 W doskonale radzi sobie z ka?dym zadaniem w kuchni dzi?ki bardzo du?ej wydajno?ci i doskona?ej konstrukcji. Moc 800 W umo?liwia ?atwe rozdrobnienie dowolnych sk?adników. Zdrowy obiad dla ca?ej rodziny, puree dla dziecka. R?czne blendery firmy CAMRY dzi?ki swojej funkcjonalno?ci i nowoczesnej konstrukcji umo?liwiaj? b?yskawiczne przygotowanie ró?norodnych posi?ków.

Robot posiada równie? funkcj? kruszenia lodu!


Dane techniczne :

Moc max 800W
Nowoczesne, ergonomiczne wzornictwo
Kruszarka do lodu 500ml
Ostrza ze stali szlachetnej
Obudowa ze stali szlachetnej
Nasadka miksuj?ca ze stali szlachetnej
Ubijaczka piany ze stali szlachetnej
Pojemnik z rozdrabniaczem 500ml
Pojemnik z rozdrabniaczem 1250ml
Pojemnik-miarka 800ml
Cichy silnik DC
Funkcja rTURBOr1;
P?ynna regulacja pr?dko?ci
Uchwyt do monta?u na ?cianie

* Gwarancja 24 m-ce.

Blender CAMRY ze stali szlachetnej w ci?gu zaledwie kilku sekund nie tylko

miksuje, rozdrabnia, sieka i ubija, ale kruszy równie? lód!!!
Od dnia: 30.11.10
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
design: esprojekt.pl | kod: RaFiK | engine: ef