aktualnie w promocji:
Nazwa: Blender kruszarka 800W ze stali szlachetnej
Opis: R?czny blender firmy CAMRY o mocy 800 W doskonale radzi sobie z ka?dym zadaniem w kuchni dzi?ki b...
Cena: 199 PLN
Zobacz wiÍcej
 - Home

 - Promocje

 - Internet

 - Urz?dzenia fiskalne

 - Komputery

 - Aparaty cyfrowe

 - Obs?uga firm

 - Zakupy na raty

 - Download

 - Serwis

 - Projekty i wdro?enia


Reklama

Strzelec Frysztak

Blog Frysztak

Gmina Frysztak

Promocje
Blender kruszarka 800W ze stali szlachetnej
R?czny blender firmy CAMRY o mocy 800 W doskonale radzi sobie z ka?dym zadaniem w kuchni dzi?ki bardzo du?ej wydajno?ci i doskona?ej konstrukcji. Moc 800 W umo?liwia ?atwe rozdrobnienie dowolnych s...
Od dnia: 30.11.10
Przejdľ do promocji


design: esprojekt.pl | kod: RaFiK | engine: ef