aktualnie w promocji:
Nazwa: Blender kruszarka 800W ze stali szlachetnej
Opis: R?czny blender firmy CAMRY o mocy 800 W doskonale radzi sobie z ka?dym zadaniem w kuchni dzi?ki b...
Cena: 199 PLN
Zobacz więcej
 - Home

 - Promocje

 - Internet

 - Urz?dzenia fiskalne

 - Komputery

 - Aparaty cyfrowe

 - Obs?uga firm

 - Zakupy na raty

 - Download

 - Serwis

 - Projekty i wdro?enia


Reklama

Strzelec Frysztak

Blog Frysztak

Gmina Frysztak

Zakupy na raty

Najta?sze i szybkie zakupy na raty!!

Chcesz kupi? na raty? Nie ma problemu. Co b?dzie Ci potrzebne?


Zawsze pami?taj o zabraniu:
- dwóch dokumentów to?samo?ci ze zdj?ciem (jeden z nich to dowód osobisty drugi to prawo jazdy, paszport, legitymacja, ksi??eczka wojskowa itp.)

Dodatkowo je?eli jeste?:
- zatrudniony(a) na umow? o prac? - potrzebujesz za?wiadczenia o zatrudnieniu i zarobkach,
- emerytem lub rencist? - potrzebna Ci b?dzie decyzja emerytalno-rentowa z ZUS i ostatni odcinek emerytury/renty.
- je?eli prowadzisz dzia?alno?? gospodarcz? - zabierz dokumenty rejestrowe firmy, za?wiadczenia z Urz?du Skarbowego o niezaleganiu z podatkami oraz za?wiadczenia o niezaleganiu ze sk?adkami ZUS.design: esprojekt.pl | kod: RaFiK | engine: ef