aktualnie w promocji:
Nazwa: Blender kruszarka 800W ze stali szlachetnej
Opis: R?czny blender firmy CAMRY o mocy 800 W doskonale radzi sobie z ka?dym zadaniem w kuchni dzi?ki b...
Cena: 199 PLN
Zobacz więcej
 - Home

 - Promocje

 - Internet

 - Urz?dzenia fiskalne

 - Komputery

 - Aparaty cyfrowe

 - Obs?uga firm

 - Zakupy na raty

 - Download

 - Serwis

 - Projekty i wdro?enia


Reklama

Strzelec Frysztak

Blog Frysztak

Gmina Frysztak

Informatyczna obs?uga firm

Dla firm oczekuj?cych sprawnego i bezawaryjnego dzia?ania infrastruktury informatycznej mamy specjalne oferty.

Je?eli Pa?stwa firma ponosi du?e koszty zwi?zane z po??czeniami telefonicznymi, oferujemy ich zredukowanie praktycznie do zera (koszty po??cze? pomi?dzy lokalizacjami firmy) oraz znaczne zredukowanie kosztów po??cze? poza Pa?stwa firm?. Ponadto oferujemy dostosowanie niezwykle zaawansowanych centralek do Pa?stwa potrzeb. Jeste?my w stanie stworzy? na Pa?stwa ?yczenie praktycznie ka?d? zaawansowan? central? telefoniczn?.

Po wi?cej szczegó?ów zapraszamy do naszego punktu sprzeda?y.

design: esprojekt.pl | kod: RaFiK | engine: ef