aktualnie w promocji:
Nazwa: Blender kruszarka 800W ze stali szlachetnej
Opis: R?czny blender firmy CAMRY o mocy 800 W doskonale radzi sobie z ka?dym zadaniem w kuchni dzi?ki b...
Cena: 199 PLN
Zobacz więcej
 - Home

 - Promocje

 - Internet

 - Urz?dzenia fiskalne

 - Komputery

 - Aparaty cyfrowe

 - Obs?uga firm

 - Zakupy na raty

 - Download

 - Serwis

 - Projekty i wdro?enia


Reklama

Strzelec Frysztak

Blog Frysztak

Gmina Frysztak

O nas

Firma FHU SCROLLNET powsta?a w roku 2005. Mimo nied?ugiej obecno?ci na rynku nasz? wykwalifikowan? kadr? cechuje wieloletnie do?wiadczenie w dziedzinie informatyki. Mamy za sob? wiele wdro?e? projektów informatycznych, nie boimy si? nowych wyzwa?. Do wszystkich naszych klientów mamy profesjonalne podej?cie. Pragniemy kreowa? wizerunek naszej firmy poprzez ci?g?? prac?, systematyczn? rozbudow? zaplecza i kontakt z klientami.

Od wrze?nia 2006 roku jeste?my autoryzowanym dealerem i serwisem kas fiskalnych POSNET.Lokal handlowy


Lokal handlowy


Lokal handlowy


Lokal handlowy
design: esprojekt.pl | kod: RaFiK | engine: ef