aktualnie w promocji:
Nazwa: Blender kruszarka 800W ze stali szlachetnej
Opis: R?czny blender firmy CAMRY o mocy 800 W doskonale radzi sobie z ka?dym zadaniem w kuchni dzi?ki b...
Cena: 199 PLN
Zobacz więcej
 - Home

 - Promocje

 - Internet

 - Urz?dzenia fiskalne

 - Komputery

 - Aparaty cyfrowe

 - Obs?uga firm

 - Zakupy na raty

 - Download

 - Serwis

 - Projekty i wdro?enia


Reklama

Strzelec Frysztak

Blog Frysztak

Gmina Frysztak

Komputery

Prowadzimy sprzeda? nowych i poleasingowych zestawów komputerowych. Klient ma mo?liwo?? wyboru w?asnej konfiguracji lub skorzysta? z porad sprzedawców. Na ka?dy komputer udzielamy gwarancji producenta (nowe komputery) lub r?kojmi sprzedawcy (komputery poleasingowe).

Zamówione zestawy dost?pne s? max. po 2 dniach roboczych. Oferujemy konkurencyjne ceny, a dzi?ki podpisanym umowom z bankami nasi klienci mog? u nas skorzysta? z preferencyjnych zakupów na raty.

Dzi?ki kontaktom z wieloma importerami i dystrybutorami mo?emy zaoferowa? naszym klientom doskona?e warunki cenowe.

Ka?dy komputer zanim trafi w r?ce klienta przechodzi szereg rygorystycznych testów, dzi?ki temu mo?emy szybko zlokalizowa? i wyeliminowa? ewentualne wady fabryczne poszczególnych podzespo?ów. Zestawy komputerowe staramy si? montowa? z takich podzespo?ów, aby ich wydajno?? i funkcjonalno?? by?a najlepsza w swojej klasie. Wszystkie komputery mo?na w przysz?o?ci ?atwo rozbudowa? o kolejne lub lepsze komponenty. Pracuj?c w tej bran?y ju? d?ugi okres czasu wiemy jakie podzespo?y s? niezawodne i takich staramy si? u?ywa? w montowanych przez nas zestawach, wszystkie inne trafiaj? na nasz? "czarn? list?". Ka?dy zestaw komputerowy sprzedawany jest z systemem, od klienta zale?y, czy za?yczy sobie zestaw z legalnym ale p?atnym systemem operacyjnym z serii Microsoft Windows czy te? zdecyduje si? na mniej popularny ale bezp?atny system Linux. Standardowo platform? systemow? w jak? wyposa?amy nasze zestawy jest system Linux.

Na Pa?stwa ?yczenie jeste?my w stanie zmontowa? praktycznie ka?dy zestaw po bardzo atrakcyjnych cenach.
Zestawy komputerowe


Notebooki


Monitory


Drukarki


Akcesoria


Palmtopy i nawigacje GPS


Notebooki
design: esprojekt.pl | kod: RaFiK | engine: ef