aktualnie w promocji:
Nazwa: Blender kruszarka 800W ze stali szlachetnej
Opis: R?czny blender firmy CAMRY o mocy 800 W doskonale radzi sobie z ka?dym zadaniem w kuchni dzi?ki b...
Cena: 199 PLN
Zobacz więcej
 - Home

 - Promocje

 - Internet

 - Urz?dzenia fiskalne

 - Komputery

 - Aparaty cyfrowe

 - Obs?uga firm

 - Zakupy na raty

 - Download

 - Serwis

 - Projekty i wdro?enia


Reklama

Strzelec Frysztak

Blog Frysztak

Gmina Frysztak

Nowosci
INTERNET - PRZYŚPIESZAMY, obniżamy CENY!! - dodał: Admin, dnia: 07.04.2012 r.
Sie?Od czerwca 2014 roku kolejna zmiana prędkości dla naszych klientów, obnizone ceny za przyłączenie do Internetu.

Instalacja oparta jest na nowym, nieuzywanym sprzęcie - nie instalujemy internetu na zestawach uzywanych, zdemontowanych od innych klientów lub po naprawach serwisowych jak to czynią niektóre z konkurencyjnych firm!!!


Aktualnie dostepne taryfy w technologii 5GHz to:

- taryfa 30 PLN brutto - predkosc do 2,5 Mb/s
- taryfa 40 PLN brutto - predkosc do 4,5 Mb/s
- taryfa 50 PLN brutto - predkosc do 6,5 Mb/s
- taryfa 75 PLN brutto - predkosc do 9 Mb/s

Instalacja wraz z urzadzeniami dostepowymi z umowa na czas nieokreslony - 269 PLN brutto, umowa na czas okreslony 12 miesiecy - 149 PLN brutto, umowa na czas okreslony 24 miesiace - 99 PLN brutto.

Telewizja cyfrowa w zasi?gu r?ki - ZA DARMO!! - dodał: Admin, dnia: 14.12.2011 r.
HardwareOd kilku miesi?cy oferujemy Pa?stwu kompletne zestawy do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. W naszej ofercie posiadamy odbiorniki - tunery DVB-T (MPEG-4) znanych marek. CABLETECH URZ0083 - u nas 115 z? - sprawd? u konkurencji smiley, BLOW, HYUNDAI, PROM, TECHNISAT. Anteny DVB-T zewn?trzne i pokojowe, wzmacniacze ceramiczne, anteny o du?ym wzmocnieniu - do 150 km od nadajnika lub w miejscach ze szczególnie s?abym sygna?em, anteny szerokopasmowe (od 20 z?)

Ponadto nasza oferta wzbogaci?a si? o produkty AGD w?oskiej marki ARIETE, dzi?ki podpisanej umowie dystrybucyjnej mamy najni?sze ceny w okolicy i jedne z najni?szych w kraju.

Ju? niebawem w naszej ofercie kolejny "mercedes" w?ród drobnego AGD - marka Russell Hobbs - firma, która jako pierwsza wyprodukowa?a czajnik elektryczny. Produkty tej firmy to prawdziwe dzie?a sztuki do ka?dej kuchni...

Sezon zimowy si? zbli?a - proponujemy grzejniki halogenowe, kwarcowe, olejowe i konwektorowe a tak?e ?liczne elektryczne kominki do ka?dego salonu, stoj?ce i wisz?ce z nawiewem i imitacj? pal?cego si? ognia. W ofercie posiadamy równie? nagrzewnice olejowe i gazowe, jak równie? grzejniki na butle gazowe - sprawd? nasze ceny, zapraszamy do naszego lokalu.

W sezonie zimowym idealnie sprawdzaj? si? koce grzewcze z polaru - najni?sze ceny w Polsce!!

Za zimno na grilla?? Nic podobnego, oferujemy grille elektryczne - du?y wybór, od klasycznych a? do raclette.

Posiadamy równie? ca?? ofert? z linii RETRO STYLE dwóch najbardziej znanych marek, kilkadziesi?t rodzajów ?licznych, stylowych, drewnianych radioodbiorników, gramofonów itp. Setki zadowolonych klientów w ca?ej Polsce!!

W naszej ofercie znajdziecie równie? Pa?stwo minilodówki, pralki turystyczne, ch?odziarki do win.

Kolejn? nowo?ci? w naszym asortymencie s? czujniki - detektory gazu i czadu (bezpiecze?stwo w okresie jesienno-zimowym), przetwornice napi?cia 12V/230V a tak?e 24V/230V o mocach od 100W do 2500W (!!!) a tak?e akumulatory bezobs?ugowe (?elowe) o pojemno?ciach od 3Ah do 225Ah.

Nasza oferta jest tak szeroka, ?e musieliby?my po?wi?ci? kilka stron aby j? przedstawi?... ZAPRASZAMY do nas!! Mamy ju? ponad 10 000 zadowolonych klientów internetowych z ca?ej Polski, a tak?e z Czech, S?owacji a nawet Bia?orusi!! smiley


FHU SCROLLNET Dystrybutorem Regionalnym marki HYUNDAI!! - dodał: Admin, dnia: 12.10.2011 r.
NewsyNiezmiernie mi?o poinformowa? nam, i? nasza firma zosta?a dystrybutorem regionalnym marki HYUNDAI. Nasza sprzeda? i promocja produktów HYUNDAI zosta?a doceniona i dzi?ki temu jeste?my w stanie zaproponowa? Pa?stwu najlepsze ceny w Polsce na produkty marki HYUNDAI.Krótko o marce HYUNDAI.

Marka Hyundai jest znana w Europie i kojarzona g?ównie z samochodami. Jednak Hyundai Corporation nale?y do najwi?kszych firm w Korei, która – oprócz fabryk samochodowych posiada tak?e m.in. zak?ady budowlane, huty i zak?ady petrochemiczne, stocznie, a tak?e mocny sektor sprz?tu RTV AGD.

HYUNDAI oferuje szeroki asortyment w sferze sprz?tu elektronicznego a produktów gospodarstwa domowego w tym telewizory LCD, sprz?tu audio i systemy wideo, przeno?ne DVD, odtwarzacze MP3/MP4, lodówki, zmywarki, odkurzacze, sprz?ty kuchenne, radia samochodowe, stacje meteorologiczne i produkty do piel?gnacji cia?a.

Linia Hyundai Retro Style zosta?a stworzona z my?l? o wszystkich mi?o?nikach nostalgii. Ta linia ??czy najnowsze rozwi?zania elektroniki ze stylowym wygl?dem retro.
Niektóre modele to “tylko” radio, inne ??cz? radio z odtwarzaczem CD lub gramofonem, a niektóre nawet z odtwarzaczem kaset audio. Najnowsze modele maj? równie? funkcj? RIPowania, która pozwala na przekonwertowanie Twojej ulubionej muzyki z CD, kasety lub p?yty winylowej bezpo?rednio na Mp3, bez u?ycia komputera - wszystko dost?pne na naszych innych aukcjach.

Hyundai Corporation jest jednym z najwi?kszych na ?wiecie producentem sprz?tu audiowizualnego. Sektor sprz?tu RTV AGD coraz bardziej koncentruje si? na najbardziej zaawansowanych technologii.Telewizory Hyundai oferuj? szeroki pogl?d na ?wiat, doskona?y obraz, miliony kolorów i autentyczne brzmienie.

Produkty HYUNDAI to solidny sprz?t w rozs?dnej cenie, jako?ci? dorównuj?ce a cz?sto przewy?szaj?ce produkty innych renomowanych marek, z jedn? ró?nic?: o wiele ta?sze.

Na wszystkie produkty HYUNDAI udzielamy 2-letniej gwarancji producenta.


W naszej ofercie posiadamy ca?? gam? produktów AGD i RTV, oraz ca?kowit? nowo?? na lokalnym rynku - SAUNY INFRARED (na podczerwie?) wykonane z drewna.

SAUNY infrared szturmem zdobywaj? rynek, oprócz niebanalnego wygl?du wp?ywaj? bardzo korzystnie na zdrowie, zwalczanie celulitu, odnow? biologiczn? itp. W ofercie posiadamy 13 modeli saun - 1,2 i 3-osobowe. Nasze sauny wyposa?one s? dodatkowo w radioodtwarzacz z MP3, USB, pilot i o?wietlenie.

Sklep internetowy otwarty!! - dodał: Admin, dnia: 21.01.2011 r.
NewsyNowy sklep internetowy FHU SCROLLNET ruszy?.

Zapraszamy do rejestracji i zakupów. Wiele artyku?ów, szczególnie z bran?y RTV-AGD w najni?szych cenach na rynku. Aby móc zamówi? artyku?y w tej cenie, nale?y zarejestrowa? si? w naszym sklepie i wybra? odbiór osobisty. Oferta na bie??co jest poszerzana.


Nowo??!! Fotografia na porcelanie. - dodał: Admin, dnia: 11.12.2010 r.
Od 10.12.2010 roku firma FHU SCROLLNET poszerzy?a sw? ofert? us?ug o kolejn? nowo??. Tym razem, jest to co? czego do tej pory nie by?o na naszym lokalnym rynku.
Oferujemy wykonanie fotografii na porcelanie, s? to g?ównie fotografie zamieszczane na nagrobkach ale nie tylko, porcelanowe fotografie wykorzystywane s? równie? do umieszczania w medalionach itp.
Fotografie tworzone s? z najlepszej jako?ci materia?ów, oparte na w?oskim patencie, cechuje je wieczysta gwarancja!!
W siedzibie naszej firmy mo?na zapozna? si? z katalogiem, gdzie przedstawione s? ró?ne warianty wykonania fotografii na porcelanie.
W ofercie dost?pne s? unikalne, bardzo rzadko spotykane porcelanki 3D!!

Klient oprócz dostarczenia zdj?cia twarzy nie musi nic wi?cej robi?, retusz, ubiór, t?o itp. wliczone jest w koszt us?ugi!!

Zapraszamy do naszego punktu, gdzie mog? Pa?stwo osobi?cie obejrze? przyk?adowe wykonanie fotografii na porcelanie.
Nowy sklep internetowy FHU SCROLLNET - dodał: Admin, dnia: 29.11.2010 r.
NewsyMamy przyjemno?? poinformowa? naszych obecnych i nowych klientów, ?e ju? wkrótce zostanie wdro?ony i uruchomiony sklep internetowy, co to b?dzie oznacza??
- ceny w naszym punkcie hadlowym polec? ostro w dó?,
- mo?liwo?? sk?adania zamówie? bez wychodzenai z domu,
- mo?liwo?? samodzielnej kompletacji zestawów komputerowych,
- mo?liwo?? rezerwacji towarów... itd.

Dla najlepszychi sta?ych klientów przewidziane s? specjalne rabaty i upominki.

Zapraszamy!! Nie przegap okazji!!

Punkt foto - profesjonalne ekspresowe odbitki cyfrowe - dodał: Admin, dnia: 26.11.2010 r.
NewsyMi?o nam poinformowa?, ?e od soboty 27.11.2010 w naszym lokalu mo?na wykona? ekspresowe odbitki cyfrowe w formatach 10x15, 15x20, 15x23 matowe lub w po?ysku. Odbitki wykonywane w najnowszej technologii, na papierze bardzo trwa?ym i odpornym na odciski palców. Ich jako?? znacznie przewy?sza standardowe odbitki oferowane w innych punktach a trwa?o?? kolorów si?ga kilkudziesi?ciu lat.

Zdj?cia cyfrowe mo?na dostarczy? nam na kilka sposobów:
- no?niki typu pendrive, karta pami?ci, p?yta CD/DVD
- mailowo na adres foto@scrollnet.pl
- wys?a? na serwer FTP

Ponadto oferujemy ekspresowe zdj?cia paszportowe, dowodowe, dyplomowe i legitymacyjne.

Serdecznie zapraszamy.

GRATISOWE MIESI?CE przy przej?ciu do naszej sieci - dodał: Admin, dnia: 26.08.2009 r.
Sie?UWAGA!! Od wrze?nia 2009 wprowadzamy promocj? dla wszystkich nowych klientów. Mo?esz zaoszcz?dzi? nawet KILKASET z?otych w ci?gu roku!!!
Wystarczy, ?e przyjdziesz do naszego punktu handlowego, przedstawisz umow? na czas okre?lony lub 3 ostatnie faktury za Internet z innych sieci a dostaniesz od nas 2 miesi?ce internetu ZA DARMO!! Ponadto je?li masz ju? swoje urz?dzenia dost?powe i pod??czenie do naszej sieci nie b?dzie wymaga?o naszej interwencji, aktywacja kosztowa? Ci? b?dzie jedynie 1,22 PLN z VAT.

Oprócz wymienionych wy?ej promocji, czeka Ci? jeszcze kilka innych niespodzianek, sprawd? co oferujemy!!

ZAPRASZAMY DO NASZEGO PUNKTU HANDLOWEGO.


Modernizacje nadajników, 5GHz dost?pne!! - dodał: Admin, dnia: 02.07.2009 r.
Sie?Informujemy, ?e od 26 czerwca modernizujemy wszystkie nasze nadajniki. W trakcie modernizacji mog? wyst?powa? utrudnienia w dost?pie do Internetu. Prace maj? na celu zwi?kszenie przepustowo?ci i stabilno?ci dzia?ania ca?ej sieci.
Do u?ytku zosta?y oddane nowe nadajniki klienckie w technologii 5GHz. Wszyscy klienci, którzy zainteresowani b?d? pod??czeniem 5GHz prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegó?ów. Technologia 5GHz w porównaniu do 2,4GHz jest odporniejsza na zak?ócenia, ma o wiele wy?sze przepustowo?ci i jest stabilniejsza w dzia?aniu. Dodatkowym atutem b?d? ceny abonamentów dla u?ytkowników pod??czonych w tej technologii - wi?cej szczegó?ów w siedzibie firmy.
Awaria na ?wiat?owodach - dodał: Admin, dnia: 15.06.2009 r.
Sie?W dniu dzisiejszym ok. godz. 13 ponownie nast?pi?a awaria ??czy ?wiat?owodowych naszego dostawcy, ulokowanych w Krakowie. Ekipy techniczne usuwaj? awari? (?wiat?owód przeci?ty w kilku miejscach). Awaria powinna zosta? usuni?ta w godzinach wieczornych, do tego czasu zmuszeni jeste?my korzysta? z wolniejszych ??cz awaryjnych.

Za niedogodno?ci przepraszamy.
Awaria zasilania - dodał: Admin, dnia: 06.06.2009 r.
Sie?W dniu 06.06.2009 w godzinach rannych nast?pi?a awaria zasilania na naszym g?ównym w??le. Technicy energetyki pracuj? nad usuni?ciem awarii. Do czasu usuni?cia usterki nasze przeka?niki dzia?aj? na zasilaniu awaryjnym.
Za niedogodno?ci przepraszamy.
Strona 1 z 2 1 2 >
design: esprojekt.pl | kod: RaFiK | engine: ef